Każdy, kto planuje budowę domu, zastanawia się również , ile będzie kosztował projekt budynku bądź jakie koszty trzeba będzie ponieść z tytułu projektu wnętrza lub przystosowania istniejącego budynku do warunków mieszkalnych. Otóż wpływa na to wiele czynników. Jakich?

Nie da się niczego wybudować bez projektu, więc pierwszym etapem każdej inwestycji jest wykonanie projektu (oczywiście po zakupie działki lub budynku, który ma być przebudowany lub wyremontowany).

Cena projektu a czas potrzebny na jego przygotowanie

Dobry projekt wymaga czasu – żaden dobry architekt nie przygotuje go w ciągu jednego dnia. Pierwszym więc czynnikiem wpływającym na ostateczną cenę projektu jest czas, którzy muszą poświęcić projektanci na przygotowanie kompletnego planu budynku. Im więcej czasu wygospodaruje architekt na dokładne przemyślenia odnośnie do ostatecznego wyglądu budynku (przed rozpoczęciem inwestycji), tym sprawniej przebiega budowa i lepiej potem funkcjonuje budynek.

Cena projektu a wielkość inwestycji

Oczywiście cena projektu zależy też od wielkości projektowanego obiektu. Na pewno projekt domu o powierzchni 300 m2 będzie droższy niż projekt budynku wielkości 100m2. Metraż nie jest jedynym wyznacznikiem, ponieważ na cenę wpływa również stopień skomplikowania inwestycji i np. przebudowa i rozbudowa starego budynku może kosztować czasem nawet więcej niż projekt nowego obiektu. Przy przebudowie dodatkowo trzeba wykonać inwentaryzację stanu istniejącego, potrzebna jest ekspertyza konstrukcji i ocena stanu technicznego.

Praca architekta to nie wszystko

Należy też podkreślić, że żeby powstał np. projekt chociażby domu jednorodzinnego, nie wystarczy tylko praca samego architekta. Konieczny jest projekt konstrukcji, instalacji sanitarnych, ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznych, projekty przyłączy – to wymaga pracy projektantów różnych specjalności.

Każdy z tych elementów projektu może być wykonany w zakresie tylko do pozwolenia na budowę lub też jako projekt wykonawczy z zestawieniem materiałów i dokładnymi rysunkami. Z tego też wynikają duże rozbieżności w określeniu, ile kosztuje projekt.

Im dokładniej opisany jest w wycenie projektu dokładny zakres działań, tym mniej niejasności pojawia się później, na etapie realizacji inwestycji, odnośnie do tego, co w projekcie miało być.

Okazuje się więc, że na ostateczną cenę przygotowania projektu budynku jednorodzinnego składa się wiele czynników, dlatego nie można z góry określić, jaki będzie dokładny koszt tej usługi. Projektant w pierwszej kolejności powinien poznać szczegóły inwestycji. Jeśli są Państwo zainteresowani wyceną projektu domu, zachęcam do kontaktuprojektant domów Gliwice – Joanna Bielska-Legieć.

Podobne wpisy